Kdo jsou pionýři

By admin, 28. 5. 2009 9.15

znakpionyr

V odvěkém boji lidstva s přírodou o uhájení života zrodil se nejkrásnější typ člověka ? pionýr. Pionýr je čestné označení pro lidi, kteří razí novou cestu, nebojí se překážek ani námahy a kteří vytrvalou a obětavou prací pro lidskou společnost vytvářejí její lepší budoucnost. Za pionýra musíme považovat již pravěkého člověka, který první překonal strach z ohně a naučil se ho ovládat ve svůj prospěch. Pionýrem byl i člověk, který si první ostrým kamenem zašpičatil nalezenou hůl a vyrobil z ní první primitivní nástroj. Pionýrem byl lovec, který se prvně naučil užívat luku a šípu, byli jím i ti, kteří prvně začali obdělávat půdu a sít zrní. Do řad pionýrů počítáme tisíce a miliony známých i neznámých pracovníků, kteří po tisíciletí v neúnavné práci zlepšovali staré nástroje a způsoby práce a nalézali nové země a vydobývali nová bohatství přírody. Pionýry byli český sedlák a kovář, bratranci Veverkové, vynálezci pluhu, který nevídaným způsobem zlepšil obdělávání půdy, pionýrem nazýváme Jamese Watta, vynálezce parního stroje, jenž tak převratně změnil život člověka, byl jím i Čech Josef Božek, který první sestrojil vůz, poháněný parou, Josef Resscl, vynálezce lodního šroubu, Francouz Montgolfier, vynálezce balonu, slavný ruský pěstitel Mičurin, který vypěstoval nevídané druhy ovoce a stal se zakladatelem vědeckého a pěstitelského směru, který rok, co rok objevuje nové, lepší a výnosnější druhy plodin všeho druhu. Pionýry byli i slavní lékaři a vědci, bojující s nejhoršími nepřáteli člověka, nemocemi a s mikroby, jako Pasteur, Koch, český lékař a vědec Jedlička, jeden z prvních roentgenologů, který své práci a vědě obětoval své zdraví, vynálezci radia manželé Currieovi a tisíce a tisíce jiných známých i méně známých pionýrů práce a vědy. Pionýry jsou i naši dělníci, technici, inženýři, konstruktéři, horníci a rolníci, zlepšovatelé práce a úderníci, lidé, kteří stojí v prvních řadách bojovníků o šťastnější a bohatší zítřek, o lepší život člověka. Ale pionýři nejsou jen mezi dospělými. Pionýry máme i mezi naší mládeží. Vždyť jsou u nás chlapci a děvčata, kteří se žádné práce nebojí a odvážně pomáhají svým rodičům a starším druhům. Pionýři z řad mládeže pomáhají republice všude, kde je třeba. Najdeme je na poli při sklizni obilí, sena i brambor, jsou mezi sběrači odpadových surovin pro náš průmysl, pomáhají republice získat cizí devisy na borůvkových a jiných sběrových brigádách, pěstují moruše, slunečnice a ovocné stromy, soutěží ve zpěvu, v práci i ve sportu, konstruují modely letadel, lodí, jeřábů a strojů a především se učí.

Comments are closed

Panorama theme by Themocracy